شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] فقط خوردن تنها عدد خيار شور در روز کافي است تا باک نمک بدن پر بشه. بعد از اون با توجه به سديم بالايي که داره باعث آسيب کليوي در کودکي و کوتاهي قد و فشارخون در بزرگسالي ميشه. @afzooneh
واووووووو:-o
ساعت دماسنج
*ترخون بانو*
رتبه 91
3 برگزیده
324 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top