شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] برخيز و باده نوش که مستان صبح خيز آتش به آب ديده ساغر نِشانده‌اند #خواجوي_کرماني @koochebagheshear
#تبريزي
به به...گوزل@};-
{a h=beshnoazdelman}#تبريزي{/a} تشکر
mp3 player شوکر
*ترخون بانو*
رتبه 91
3 برگزیده
324 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top