شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] خوزستان شهيدستان *اگر داغ‌ِ دل بود، ما ديده‌ايم‌ اگر خون‌ِ دل بود، ما خورده‌ايم‌ اگر دل دليل است‌، آورده‌ايم‌ اگر داغ شرط است‌، ما برده‌ايم*
:'(
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} :'(
mp3 player شوکر
*ترخون بانو*
88 امتیاز
3 برگزیده
307 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top